20210201 2deo serieak | Tabakalera - Donostia / San Sebastián
icono-entradas.png  Sarrerak eta izen-emateak

2deo serieak - Deialdia/Convocatoria/Open Call

 

Izena emateko fitxa bete eta PDF bat helarazi behar da ondoko informazioa zehaztuta. / Para inscribirse hay que rellenar el formulario online y adjuntar un informe en PDF con la siguiente información. / Please fill in this online form and attach a PDF archive with the required information that is specified below:

 

 • Izen-abizenak (eskatzaileenak) / Nombre y apellidos (de las personas solicitantes) / Name and surname (of the aplicant or aplicants)

 • Proiektuaren izenburua / Título del proyecto / Title of the project

 • Sinopsis laburra (100 hitz gehienez) / Breve sinopsis (100 palabras máximo) / Short synopsis (100 words max.)

 • Sekuentzia gidoidun bat / Una secuencia guionizada / A secuence of the script

 • Argumentuen eta pertsonaien tratamendua (3 orr. gehienez) / Tratamiento argumental y de personajes (3 pág. máx.) / Story and character treatment (max 3 pages)

 • Serializazio planteamendua (formatoa, iraupena, e.a... 1 orr. gehienez) / Planteamiento de serialización (formato, duración, etc... 1 pág. máx) / Serialization approach (format, duration, etc.): max 1 page

 • Taldeko kideen proposamena eta CV / Propuesta de miembros del equipo y CV. / Proposal of team members and their biography

 • Asmo-gutuna / Carta de intención / Intention letter

 • Denboraldiaren sinopsi zehaztua (3 orr. gehienez) / Sinopsis detallada de la temporada (3 pág. máx.) / Detailed season synopsis (max. 3 pages)

 • ​Proiektuari buruzko bestelako informazio garrantzitsua / Otra información relevante sobre el proyecto (link, audio, argazkiak/fotos, estekak/enlaces) / Other materials that can better explain your project: links, photos, audio, links to Vimeo, etc.

 • NANaren edo dokumentu ofizialaren kopia / Copia del DNI o documento oficial / Copy of ID card

 • Egoitza fiskalaren ziurtagiria (eskuduntza daukan zerga-administrazioak emititua)  / Certificado de residencia fiscal emitido por la Administración Tributaria competente / Certificate of tax residence issued by the competent Tax Administration

 

Dokumentazioa euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez aurkeztu daiteke / La documentación podrá presentarse en euskera, castellano o inglés. / Documentation may be presented in Basque, Spanish or English

Dokumentazio guztia PDF formatuko dokumentu baten bitartez helaraziko da (15 orr. gehienez) ; dokumentuaren izena honakoa izan behar du: Izena_abizena_modalitatea; adibidez: sara_zudaire_2deo_serieak_deialdia.pdf

La documentación deberá ser adjuntada en un sólo documento en formato PDF (15 hojas máx.). El nombre del archivo debe ser: nombre_apellido_modalidad; por ejemplo: sara_zudaire_convocatoria_2deo_serieak_2021.pdf

All the required documentation should be attached in a PDF archive (15 pages max.). The archive's name must be: name_surname_open_call_2deo_serieak_2021.pdf

 

Fitxategiak 15 MB baino txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi motak: pdf.