ZERRENDAKEvil Eye - Optikaren eta balistiskaren historia paraleloa