Sorkuntza txokoak


Platoa

Plató
Plató

Ehungintza estazioa

Estación textil
Estación textil

Autoedizio txokoa

Rincón de autoedición

Soinuaren txokoa

Rincón del sonido
Rincón del sonido
Rincón del sonido

Bideojokoen txokoa

Videojuegos

Irudiak digitalizatzeko postua

Puesto de digitalización de imágenes

Ikus-entzunezko edizio eta ekoizpen txokoa: AV, soinua, testua, irudia eta argazkia

Rincón de edición y producción audiovisual: AV, sonido, texto, imagen y fotografía
Rincón de edición y producción audiovisual: AV, sonido, texto, imagen y fotografía

Elektronika, elektrizitate eta soldadurako estazioa

Puesto de electricidad y soldadura

Fabrikazio digitaleko estazioa

ESTACIÓN DE FABRICACIÓN DIGITAL

Diseinu-estazioa

Estación de diseño

Laser ebakigailuaren eta beste erreminta batzuen estazioa

Estación de cortadora láser y otras herramientas

Lantegi zikina

Taller sucio

Wetlab estazioa

Wetlab

Precious Plastic estazioa

ESTACIÓN DE PRECIOUS PLASTIC